Tin tức

Quy mô Nghĩa trang Đa Phước giai đoạn 2

Nghĩa trang Đa Phước giai đoạn 2 với quy mô diện tích 60,6443 ha ở vị trí thuộc Khu liên hợp xử lý chất thải rắn và nghĩa trang Đa Phước. Giai đoạn 2 của nghĩa trang Đa Phước được quy hoạch thành khu nghĩa trang mai táng tổng hợp (bao gồm chôn một lần và cải táng).

Một khu mộ nhà mồ bên trong nghĩa trang Đa Phước

Dự kiến giai đoạn 2 sẽ hoàn thành vào năm 2015 để phục vụ nhu cầu chôn mới và di dời, cải táng mộ từ nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Đồng thời tăng thêm 10 lò hỏa táng để đưa vào phục vụ trong giai đoạn 2 (quy mô hiện tại là 5 lò hỏa táng).

 
 

Bài viết khác:

1. Quy trình dịch vụ tại nghĩa trang Đa Phước

2. Sơ đồ phân khu mộ chôn tại nghĩa trang Đa Phước Giai đoạn 1 và Giai đoạn 2 (phân khu 1)

3. Mua đất huyệt mộ để cải táng mùa thanh minh, nên mua ở đâu?

4. Khói hương ngày Tết - truyền thống văn hóa đẹp của người Việt

5. Tảo mộ - truyền thống văn hóa của người Việt

6. Nghĩa trang Đa Phước - nghĩa trang duy nhất hiện nay được đầu tư bằng Ngân sách Thành phố

7. Nghi thức tang lễ theo truyền thống Phật Giáo Việt Nam

8. Xí nghiệp Dịch vụ Môi trường - đơn vị quản lý Nghĩa trang Đa Phước - “Vươn tới môi trường sạch hơn”

9. Hội nghị về mai táng, nghĩa trang và hỏa táng

10. Quy mô Nghĩa trang Đa Phước giai đoạn 1

11. Nghĩa trang Đa Phước