Giới thiệu

Giới thiệu về Nghĩa trang Đa Phước

Giới thiệu về Nghĩa trang Đa Phước

Quy mô: 67 ha

Địa điểm: xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Môi trường Đô Thị Thành phố

Cơ quan quản lý nghĩa trang: Xí Nghiệp Dịch Vụ Môi Trường

Thời hạn sử dụng đất: ổn định, lâu dài

Nghĩa trang Đa Phước có đầy đủ các chức năng như một công viên nghĩa trang như dịch vụ địa táng, hỏa táng, xây dựng và chăm sóc mộ phần, cải táng, bốc cốt...

Một số hình ảnh về nghĩa trang Đa Phước:

Giấy chứng nhận QSDĐ của dự án

Trung tâm hỏa táng Đa Phước

Văn phòng trung tâm hỏa táng Đa Phước

Khu vực Đài hành lễ - Trung tâm Hỏa táng Đa Phước

Đường nội bộ bên trong Nghĩa trang Đa Phước

Khu mộ nhà mồ bên trong Nghĩa trang Đa Phước

Khu mộ phổ thông bên trong Nghĩa trang Đa Phước