Mộ đơn phổ thông (Khu G5)

Mộ đơn phổ thông (Khu G5)

 

MỘ ĐƠN PHỔ THÔNG (KHU G5)

Quy cách: 2,64m2 = 1,2m x 2,2m

Vật liệu xây dựng: xây ốp 

- ốp gạch men  20x 25

- ốp gạch men 25x40; 30x30

- ốp đá Phú Yên Xám

- ốp đá Ruby đỏ

- ốp đá đen Ấn

 
 
 
Giá bán: Vui lòng liên hệ