Mộ đôi phổ thông (Khu G4)

Mộ đôi phổ thông (Khu G4)

 

MỘ ĐÔI PHỔ THÔNG (KHU G4)

Quy cách: 12m2 = 3m x 4m

Vật liệu xây dựng: xây ốp

- ốp đá Bình Định, Phú Yên xám

- ốp đá Ruby đỏ

- ốp đá Đen Ấn

 
 
 
Giá bán: Vui lòng liên hệ