Mộ đơn nhà mồ (Khu E4)

Mộ đơn nhà mồ (Khu E4)

 

MỘ ĐƠN NHÀ MỒ (KHU E4)

Quy cách:  6m2 = 2m x 3m

Vật liệu xây dựng; xây ốp

- ốp Đá Bình Định, Phú Yên xám

- ốp Đá Ruby đỏ

- ốp Đá đen Ấn

 
 
 
Giá bán: Vui lòng liên hệ