Mộ đơn phổ thông đá khối (Khu F1-PK2 và Khu F1-PK10)

Mộ đơn phổ thông đá khối (Khu F1-PK2 và Khu F1-PK10)

 

MỘ ĐƠN PHỔ THÔNG ĐÁ KHỐI (KHU F1)

Quy cách: 2,64 m2 = 1,2m  x 2,4m

1. Khu F1 - PK 02

Vật liệu xây dựng: Đá đen tằm xám thùng đá dày 02cm

2. Khu F1 - PK 10

Vật liệu xây dựng: Đá đen tằm xám thùng đá dày 10cm

MẪU MỘ:
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Giá bán: Vui lòng liên hệ