Mộ người Hoa (Khu G2)

Mộ người Hoa (Khu G2)

 

MỘ NGƯỜI HOA (KHU G2)

Quy cách: 6m2 = 2m x 3m

Vật liệu xây dựng: xây ốp

- Gạch men

- ốp Đá Bình Định, Phú Yên xám

- ốp đá Ruby đỏ

- ốp đá Đen Ấn

 
 
 
Giá bán: Vui lòng liên hệ