Dịch vụ mai táng

Dịch vụ mai táng trọn gói - Gói Hỏa Táng

GÓI HỎA TÁNG 19 TRIỆU ĐỒNG

1) Áo quan Đài Loan

- Tấp triệu, tấm tiền bàn, bài vị, bảng cáo phó, trà lài.

- Giấy tiền vàng bạc, dân tẩm liệm, dân động quan (đạo tì 8 người)

2) Đồ tang – khăn tang.

3) Xe Phật dẫn đầu.

4) Xe tang.

5) Một  Xe khách.

6) 2 bộ  Rạp che – Bàn ghế.

7) Bàn thờ phật.

8) Bàn thờ vong

9) Tách trà, ly

10) Lò thiêu Bình Hưng Hòa.

11) Giao Cốt tận nơi.

Tham khảo chi tiết tại website www.dichvumaitangtrongoi.vn

 

Bài viết khác:

1. Dịch vụ mai táng trọn gói - Gói An Táng